Tunel Mrázovka

logo

Zástupce investora

VIS a.s.
Bezová 1658/1, Praha 4 - Braník

Doba výstavby

zahájení stavby 1999
zprovoznění stavby 08/2004


Investor

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města
Odbor městského investora
Mariánské náměstí 2, Praha 1

Generální projektant

PUDIS a.s.
Nad vodovodem 2/169, Praha 10

Projektant ražených částí a technologie

SATRA spol. s r.o.
Sokolská 32, Praha 2

Realizace stavby - sdružení dodavatelů

Metrostav a.s.
Koželužská 2246, Praha 8

Subterra a.s.
Bezová 1658/1, Praha 4

Vyšší dodavatelství a vlastní realizace stavby

Metrostav a.s., divize 5
Na Zatlance 13, Praha 5